Grudzień 2018

Utworzono: 2018-12-18 9:05


Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki UZ

Instytut Inżynierii Elektrycznej

Seminarium:
21 grudnia 2018 r., (piątek), godz. 9.00, bud. A-2, sala 6A;
Prelegent: mgr inż. Bartosz Waśkowicz;
Temat: Wpływ technologii V2G na pracę systemu elektroenergetycznego.


Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
Seminarium:
3 stycznia 2019 r., (czwartek), godz. 10.45, bud. A-2, sala nr 412;
Prelegent: dr inż. Marek Kowal (ISSI, WIEA, UZ);
Temat: Analiza obrazów z wykorzystaniem splotowych sieci neuronowych.Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii UZ
Zakład Metod Stochastycznych i Matematyki Finansowe
j
Seminarium z teorii sterowania i procesów stochastycznych:
20 grudnia 2018 r., (czwartek), godz. 9.15, bud. A-29 (Budynek Nauk Ścisłych), ul. Szafrana 4a, sala 214;
Prelegent: prof. dr hab. Jerzy Motyl;
Temat: Fractional Brownian motion - stochastic calculus.

 

 

Utworzono: 2018-12-18 8:59

KU AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego

Zmagania o miano Super Sekcji
19 grudnia 2018 r., (środa), godz. 10.30, mała sala UZ, ul. Podgórna 50 oraz godz. 16.30, hala UZ, ul. Prof. Szafrana 6;

Wigilia Klubowa z udziałem reprezentacji wszystkich sekcji
19 grudnia 2018 r., (środa), godz. 19.30, stołówka DS Vicewersal, al. Woj. Polskiego 65.
 

Utworzono: 2018-12-18 8:57


Biblioteka Uniwersytecka
Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii

Wykład dla pracowników i studentów:
20 grudnia 2018 r., (czwartek), godz. 10.00 – 10.45, sala konferencyjna Biblioteki UZ, parter;
Prelegent: Iza Bernau-Ławniczak (Very Human Services)moderatorka procesów kreatywnych i projektowych w oparciu o design thinking, service design thinking, human centred design.
Temat: Wprowadzenie do design thinking;
Rejestracja uczestników na część praktyczną warsztatów została już zamknięta.
 

Utworzono: 2018-12-18 8:55

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UZ
Katedra Architektury i Urbanistyki  

Wernisaż wystawy:
18 grudnia 2018 r., (wtorek), godz. 17.00, Galeria Architektury i Sztuki UZ, foyer bud. A-8, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska,  ul. prof. Z. Szafrana 1;

Józefina Litwin - absolwentki kierunku Architektura i Urbanistyka WBAiIŚ UZ
Zjawy . Dwoistość natury / Spectres. Double exposures

Wystawa potrwa do 15 stycznia 2019 r.
 

Utworzono: 2018-12-14 12:46

Wigilia Wydziału Artystycznego dla studentów i pracowników wydziału

18 grudnia 2018 r., (wtorek), godz. 13.00, bud. wydziału, ul. Wiśniowa 10.
Z tej okazji dziekan ogłasza godziny dziekańskie od godz. 11.00.

Utworzono: 2018-12-12 12:24

Sekjcja Tenisa Stołowego KU AZS UZ
Przedświąteczny Indywidualny Turniej Tenisa Stołowego
dla pracowników i studentów UZ oraz członków Klubu Uczelnianego AZS


13 grudnia 2018 r., (czwartek), godz. 17.00, mała sala gimnastyczna, ul. Podgórna 50;
Zapisy w dniu turnieju od godz. 16.15 do godz. 16.45;

Nagrody: za miejsce 1-3 upominki oraz niespodzianki dla wszystkich uczestników.

 

 

Utworzono: 2018-12-11 10:36

Wydział Informatyki, Elektortechniki i Automatyki UZ
Instytut Inżynierii Elektrycznej

Seminarium:
14 grudnia 2018 r., (piątek), godz. 9.00,  bud. A-2, sala 6A;
Prelegent: dr inż. Grzegorz Bazydło;
Temat: Graficzna specyfikacja współbieżnych systemów sterujących implementowanych w układach FPGA.


Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki UZ
Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych

Seminarium:
13 grudnia 2018 r., (czwartek), godz. 10.45, bud. A-2, sala nr 412;
Prelegent: dr hab. Eunika Baron-Polańczyk (Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy, Zakład Profesjologii, UZ)
Temat: Wytwory techniki a budowanie wiedzy w środowisku sieciowym.


Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki UZ
Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki

Seminarium:
17 grudnia 2018 r., (poniedziałek), godz. 9.30, bud. A-2, sala nr 6A;
Prelegent: dr inż. Mariusz Krajewski (Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki UZ);
Temat: Nowa procedura  autokalibracji  w inteligentnym przetworniku temperatury.


Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii UZ
Seminaria zakładowe:
Zakład Matematyki Dyskretnej i Informatyki Teoretycznej

13 grudnia 2018 r., (czwartek), godz. 9.15, bud. A-29 (Budynek Nauk Ścisłych), ul. Szafrana 4a, sala 208b;
Prelegent: dr Marta Borowiecka-Olszewska;
Temat: Consecutive colouring of oriented graphs II.

Zakład Równań Funkcyjnych
Seminarium z równań funkcyjnych:

13 grudnia 2018 r., (czwartek), godz. 11.15, bud. A-29 (Budynek Nauk Ścisłych), ul. Szafrana 4a, sala 218;
Prelegent: dr Tomasz Małolepszy;
Temat: Translatywność funkcji typu Beta dowolnej liczby zmiennych.

20 grudnia 2018 r., (czwartek), godz. 11.15, bud. A-29 (Budynek Nauk Ścisłych), ul. Szafrana 4a, sala 218;
Prelegent: dr hab. Wojciech Jabłoński (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie);
Temat: Własność typu Steinhausa dla continuum.


Zakład Metod Stochastycznych i Matematyki Finansowej
Seminarium z teorii sterowania i procesów stochastycznych:
13 grudnia 2018 r., (czwartek), godz. 9.15, bud. A-29 (Budynek Nauk Ścisłych), ul. Szafrana 4a, sala 214;
Prelegent: prof. dr hab. Jerzy Motyl;
Temat: Fractional Brownian motion - stochastic calculus.


Wydział Nauk Biologicznych UZ
Seminarium naukowe poprzedzające otwarcie przewodu doktorskiego w zakresie nauk biologicznych, dyscyplinie biologia:
9 stycznia 2019 r., (środa), godz. 11.00, Kampus A, bud. A-8, sala 115;
Prelegent: mgr Katarzyna Kempka;
Temat: Zmiany polimorficzne oraz wpływ stresorów środowiskowych i mechanizmów antyoksydacyjnych w zaćmie u ludzi.

 

Utworzono: 2018-12-11 10:30

Wydział Humanistyczny UZ

Instytut Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego
Polskie Towarzystwo Historyczne
Koło Naukowe Historyków Studentów UZ

Wykład z cyklu Wiek XX bez tajemnic:
13 grudnia 2018 r., (czwartek), godz. 13.00, Kampus B, al. Woj. Polskiego 69, bud. A-16, aula B;
Prelegent: prof. Tomasz Nodzyński;
Temat: Kształtowanie się i funkcjonowanie granicy polsko-niemieckiej w latach 1918-1939.


Instytut Filozofii
Polskie Towarzystwo Filozoficzne, oddział w Zielonej Górze

Wykład:
13 grudnia 2018 r., (czwartek), godz. 17.00, al. Woj. Polskiego 71, bud. Collegium Neofilologicum, aula H;
Prelegent: dr Justyna Kroczak (Uniwersytet Zielonogórski);
Temat: Bóg - człowiek - historia. Rzecz o myśli filozoficznej dawnej Rusi.
 

Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii UZ
Zakład Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

Wykłady z cyklu Wykłady Mistrzów:

15 grudnia 2018 r., (sobota), godz. 10.00, Kampus B, al. Woj. Polskiego 69, bud. A-16, aula;
Prelegent: prof. dr. hab. Krzysztof J. Szmidt;
Temat: Pedagogika twórczości.

11  stycznia 2019 r., (piątek), godz. 12.00, Kampus B, al. Woj. Polskiego 69, bud. A-16, aula;
Prelegent: prof. dr hab. Bożena Muchacka;
Temat: Nowy model kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji. Założenia teoretyczne, standardy kształcenia, tryb i forma kształcenia.
Pracownicy Zakładu serdecznie zapraszają studentów, doktorantów oraz pracowników naukowo-dydaktycznych.

Utworzono: 2018-12-11 10:24

Galeria Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego
Wernisaż wystawy:
14 grudnia 2018 r., (piątek), godz. 13.00, Galeria Biblioteki UZ, al. Wojska Polskiego 71;
Dr hab. Marek Sibinský z Uniwersytetu Ostrawskiego w Czechach - prace z cyklu Uncertainty wykonane w technikach eksperymentalnych i serigrafii

 

 

Utworzono: 2018-12-04 10:06

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii UZ
Seminarium ogólnowydziałowe:
5 grudnia 2018 r., (środa), godz. 13.00, bud. A-29 (Budynek Nauk Ścisłych), ul. Szafrana 4a, sala 207
Prowadzący: dr hab. Krzysztof Przesławski, prof. UZ;
Temat: Chałupnicza analiza danych.
Na seminarium prelegentem będzie Krzysztof Steciąg. Wygłosi referat pt. "OpenGL".


Seminaria zakładowe:
Zakład Metod Stochastycznych i Matematyki Finansowej
Seminarium z teorii sterowania i procesów stochastycznych:
6 grudnia 2018 r., (czwartek), godz. 9.15, bud. A-29 (Budynek Nauk Ścisłych), ul. Szafrana 4a, sala 214;
Prelegent: prof. dr hab. Jerzy Motyl;
Temat: Fractional Brownian motion - stochastic calculus.