maj 2021

Utworzono: 2021-05-18 14:03

Uniwersytet Zielonogórski
Galeria Rektorat
Wernisaż wystawy:

Małgorzata Dajewska - Refleksy i refleksje.
19 maja 2021 r., (środa),  godz. 13.00 , gmach Rektoratu UZ,  ul. Licealna 9;
 

Utworzono: 2021-05-18 9:13

Zakład Promocji Zdrowia i e-Zdrowia
Instytut Zdrowia Publicznego
Wydział Nauk o Zdrowiu UJCM

Postawy wobec pandemii COVID-19 wśród studentów studiów dziennych
Badanie ma na celu określenie jakie są poglądy, postawy i zachowania studentów studiów dziennych w Polsce w odniesieniu do zagrożenia związanego z COVID-19.

Udział w badaniu polega na jednokrotnym wypełnieniu kwestionariusza ankiety; badanie jest anonimowe i nie wymaga podania danych identyfikujących respondenta.

Kwestionariusz ankiety jest dostępny pod linkami:
https://ankiety.cm-uj.krakow.pl/index.php/survey/index/sid/724128/newtest/Y/lang/pl
https://ankiety.cm-uj.krakow.pl/index.php/724128/lang-pl

 

Utworzono: 2021-05-18 9:12

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
I edycja konkursu Innowacje w drogownictwie
Konkurs adresowany jest do studentów i absolwentów studiów I i II stopnia, stacjonarnych lub niestacjonarnych w latach akademickich 2017/2018 - 2020/2021.

Obejmuje prace dyplomowe, które zostały obronione w następujących kategoriach:
•    materiały i technologie drogowe,
•    inżynieria ruchu i rozwiązania BRD,
•    drogowe obiekty inżynierskie.
 

Utworzono: 2021-05-18 9:10

Wydział Mechaniczny UZ
Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej

Seminarium:
25 maja 2021 r., (wtorek), godz. 13.00;
Prelegent: dr inż. Maciej Wędrychowicz;
Temat: Opracowanie innowacyjnej technologii recyklingu metali ze złomu zużytego sprzętu elektronicznego;
Seminarium odbędzie się w trybie zdalnym za pomocą google Meet.
 

 

Utworzono: 2021-05-14 13:39

W związku ze zmianą uwarunkowań prawnych na uczelni, Nagrody Rektora dla studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego zostają zamienione na wyróżnienia rektora dla studentów i doktorantów za działalność promocyjną na rzecz Uniwersytetu Zielonogórskiego. Regulamin ich przyznawania zostanie dostosowany do aktualnie obowiązujących przepisów.

 

Nagrody za semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021 zostaną wypłacone, natomiast wnioski za semestr letni będą przyjmowane już w nowej formule wg nowego regulaminu.

 

Należy podkreślić, że tak jak dotychczas, to Parlament Studencki będzie wskazywał kandydatów do wyróżnień, a Rektor zamierza zwiększyć środki przeznaczone na ten cel.

 

 

Utworzono: 2021-05-14 13:23

W związku z wygaszaniem działalności dziekanatów na naszej uczelni, list do studentów w tej sprawie, kieruje JM Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego - prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski.

Link do listu:

http://www.dss.uz.zgora.pl/images/BOS_KOMUNIKAT_REKTORA.pdf

Utworzono: 2021-05-12 8:18

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii UZ
Seminarium z równań funkcyjnych:

13 maja 2021 r., (czwartek), godz. 11.00;
Prelegent: prof. dr hab. Marek Cezary Zdun (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie;
Temat: O linearyzacji rekurencji Koopmansa i jej zastosowaniu w ekonomii;
Zainteresowani udziałem w seminarium proszeni są o przesłanie zgłoszenia na adres w.jarczyk@wmie.uz.zgora.pl, nie później niż w środę poprzedzającą referat.

Szczegóły dot. seminariów innych zakładów oraz osób je prowadzących są dostępne na stronie::

Utworzono: 2021-05-12 8:15

Wydział Humanistyczny UZ
Dzień Otwarty
28 maja 2021 r., (piątek),  godz. 11.00-14.00, w formule on-line;

 

Utworzono: 2021-05-06 9:23

Do końca roku akademickiego na Uniwersytecie Zielonogórskim przestaną działać dziekanaty poszczególnych wydziałów.
W ich miejsce pojawią się cztery Biura Obsługi Studenta (BOS).
Wprowadzana zmiana ma na celu ujednolicenie sposobu obsługi studentów umożliwiające prowadzenie prawidłowej dokumentacji.
 

Utworzono: 2021-05-04 14:46

Galeria Biblioteki Uniwersyteckiej
Różnorodność - wystawa  prac znakomitych współczesnych grafików ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej z kolekcji Artoteki Grafiki, zorganizowana w ramach obchodów jubileuszu 20-lecia UZ;
Prace można oglądać do 25 maja (od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 16.00). Wstęp jest bezpłatny, a w związku z obostrzeniami sanitarnymi w Galerii może jednocześnie przebywać nie więcej niż 5 osób.
 

Utworzono: 2021-05-04 14:45

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii UZ
Seminarium z równań funkcyjnych:
6 maja 2021 r., (czwartek), godz. 11.00;
Prelegent: dr hab. Jacek Chudziak (Uniwersytet Rzeszowski);
Temat: O charakteryzacji dodatniej jednorodności składki równoważnej użyteczności;
Zainteresowani udziałem w seminarium proszeni są o informację na adres w.jarczyk@wmie.uz.zgora.pl, nie później niż w środę poprzedzającą referat.

Szczegóły dot. seminariów innych zakładów oraz osób je prowadzących są dostępne na stronie:: https://www.im.uz.zgora.pl/badania/seminaria/

Utworzono: 2021-05-04 14:43

Od 4 maja br. Biblioteka Uniwersytecka wznawia dostęp do tymczasowej czytelni.
W czasie zagrożenia spowodowanego COVID-19 biblioteka działa według zasad opisanych poniżej:

Zasady działania Biblioteki Uniwersyteckiej

Zdalne usługi oferowane przez Bibliotekę Uniwersytecką

Zamawianie elektronicznych kopii ze zbiorów bibliotecznych

Zasady działania Biblioteki Sztuki