SEMINARIA

Wydział Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska UZ
Instytut Budownictwa   
Zakład Konstrukcji Budowlanych

Seminarium:
7 listopada 2018 r., (środa), godz. 8.00, bud. A-8, sala 403;
Prelegent: prof. dr hab. inż. Piotr Alawdin;
Temat: Antyoptymalne imperfekcje geometryczne prętów.
 

Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki UZ
Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych

Seminarium:
8 listopada 2018 r., (czwartek), godz. 10.45, bud. A-2, sala nr 412;
Prelegent: dr inż. Michał Grobelny (ISSI, WIEA, UZ);
Temat: Zagrożenia nowoczesnych technologii.
 

Wydział Mechaniczny UZ
Zakład Inżynierii Biomedycznej

Seminarium:
7 listopada 2018 r., (środa), godz. 11.00, bud. A-10, sala H244;
Prelegent: Tomasz Danyluk (przedstawiciel firmy Lenso Sp. z o.o.);
Temat: Zastosowanie optycznych systemów pomiarowych w inżynierii.
Po części seminaryjnej odbędzie się prezentacja możliwości systemu skanera 3D (GOM), który znajduje się w ofercie firmy Lenso.
 

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii UZ
Seminaria zakładowe:


Zakład Równań Funkcyjnych
Seminarium z równań funkcyjnych:
8 listopada 2018 r., (czwartek), godz. 11.15, bud. A-29 (Budynek Nauk Ścisłych), ul. Szafrana 4a, sala 218;
Prelegent: prof. dr hab. Janusz Matkowski;
Temat: Niezmienniczość i uogólnienie średniej harmonicznej.


Zakład Metod Stochastycznych i Matematyki Finansowej
Seminarium z teorii sterowania i procesów stochastycznych:
8 listopada 2018 r., (czwartek), godz. 9.15, bud.  A-29 (Budynek Nauk Ścisłych), ul. Szafrana 4a, sala 214;
Prelegent: prof. dr hab. Jerzy Motyl;
Temat: Fractional Brownian motion - stochastic calculus.