SEMINARIA

Wydział Fizyki i Astronomii UZ
Instytut Fizyki

Seminarium:
20 listopada 2018 r., (wtorek), godz. 11.00, bud. A-29 (Budynek Nauk Ścisłych), ul. Prof. Z. Szafrana 4a, sala 106, I piętro;
Prelegent: dr hab. Radosław Szczęśniak, prof. P.Cz. (Instytut Fizyki, Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów, Politechnika Częstochowska);
Temat: Statystyczne oddziaływanie molekuły wodoru z otoczeniem: stabilność układu oraz łamanie symetrii PT w podsystemie elektronowym;
Prelegent: mgr Kamila Agnieszka Szewczyk (Instytut Fizyki, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie);
Temat: Wygaszanie stanu nadprzewodzącego na sieci kwadratowej.
 

Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki UZ
Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych

Seminarium:
15 listopada 2018 r., (czwartek), godz. 10.45, bud. A-2, sala nr 412;
Prelegent: Dr.-Ing. Ralf Stetter Professor Hochschule Ravensburg - Weingarten - University of Applied Sciences;
Temat: Fault-Tolerant Design and Control of Automated Vehicles.


Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii UZ
Seminarium wydziałowe:
21 listopada 2018 r., (środa), godz. 14.00, bud. A-29 (Budynek Nauk Ścisłych), ul. Szafrana 4a, sala 207;
Prelegent: prof. Zhiyou Wu (Chongqing Normal University, Chiny);
Temat: An introduction of the Chongqing Normal University and School of Mathematical Sciences.


Seminaria zakładowe:

Zakład Matematyki Dyskretnej i Informatyki Teoretycznej
29 listopada 2018 r., (czwartek), godz. 9.15, bud. A-29 (Budynek Nauk Ścisłych), ul. Szafrana 4a, sala 208b;
Prelegent: dr Marta Borowiecka-Olszewska;
Temat: Consecutive colouring of oriented graphs.


Zakład Równań Funkcyjnych
Seminarium z równań funkcyjnych:
15 i 22 listopada 2018 r., (czwartki), godz. 11.15, bud. A-29 (Budynek Nauk Ścisłych), ul. Szafrana 4a, sala 218;
Prelegent: dr Justyna Jarczyk;
Temat: O równaniu funkcyjnym związanym ze średnią Cauchy'ego.


Zakład Metod Stochastycznych i Matematyki Finansowej
Seminarium z teorii sterowania i procesów stochastycznych:
15 listopada 2018 r., (czwartek), godz. 9.15, bud. A-29 (Budynek Nauk Ścisłych), ul. Szafrana 4a, sala 214;
Prelegent: prof. dr hab. Jerzy Motyl;
Temat: Fractional Brownian motion - stochastic calculus.