Seminaria

Wydział Fizyki i Astronomii UZ
Instytut Fizyki

Seminarium:
27 listopada 2018 r., (wtorek), godz. 11.15, bud. A-29 (Budynek Nauk Ścisłych), ul. Prof. Z. Szafrana 4a, sala 106, I piętro;
Prelegent: prof. dr hab. Karol Życzkowski (Instytut Fizyki, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Jagielloński);
Temat: Introduction to Quantum Information Theory.
 


Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki UZ

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
Seminarium:
22 listopada 2018 r., (czwartek), godz. 10.45, bud. A-2, sala nr 412;
Prelegent: mgr inż. Robert Maniarski (WIEA, UZ);
Temat: Projektowanie schematów iteracyjnych z uczeniem do sterowania robotami kołowymi.


Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki
Seminarium:
26 listopada 2018 r., (poniedziałek), godz. 9.30, bud. A-2, sala nr 6A;
Prelegent: prof. dr hab. inż. Teodor Gotszalk (Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, Politechnika Wrocławska);
Temat: Nanometrologia z przyrządami MEMS.


Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki
Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej, Oddział w Zielonej Górze
Seminarium:
27 listopada 2018 r., (wtorek), godz. 9.15-11.00, bud. A-2, sala nr 111;
Prowadzący: Beata Zięba, Władysław Sieluk, Robert Szulim;
Temat: Elektroenergetyczna Automatyka Zabezpieczeniowa w sieciach średnich napięć - nowoczesne rozwiązania i innowacje.
 


Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii UZ

Seminarium wydziałowe:
21 listopada 2018 r., (środa), godz. 12.15 (zmiana godziny), bud. A-29 (Budynek Nauk Ścisłych), ul. Szafrana 4a, sala 207;
Prelegent: prof. Zhiyou Wu (Chongqing Normal University, Chiny);
Temat: An introduction of the Chongqing Normal University and School of Mathematical Sciences.


Seminaria zakładowe:
Zakład Matematyki Dyskretnej i Informatyki Teoretycznej
29 listopada 2018 r., (czwartek), godz. 9.15, bud. A-29 (Budynek Nauk Ścisłych), ul. Szafrana 4a, sala 208b;
Prelegent: dr Marta Borowiecka-Olszewska;
Temat: Consecutive colouring of oriented graphs.


Zakład Równań Funkcyjnych
Seminarium z równań funkcyjnych:
22 listopada 2018 r., (czwartek), godz. 11.15, bud. A-29 (Budynek Nauk Ścisłych), ul. Szafrana 4a, sala 218;
Prelegent: dr Justyna Jarczyk;
Temat: O równaniu funkcyjnym związanym ze średnią Cauchy'ego.


Zakład Metod Stochastycznych i Matematyki Finansowej
Seminarium z teorii sterowania i procesów stochastycznych:
22 listopada 2018 r., (czwartek), godz. 9.15, bud. A-29 (Budynek Nauk Ścisłych), ul. Szafrana 4a, sala 214;
Prelegent: prof. dr hab. Jerzy Motyl;
Temat: Fractional Brownian motion - stochastic calculus.

Tematy seminariów zakładów są dostępne na stronie::Wydział Mechaniczny UZ
Otwarte seminarium wydziałowe poprzedzające otwarcie przewodu doktorskiego:
28 listopada 2018 r., (środa), godz. 11.00, bud. A-10, sala RW 244;
Prelegent: mgr inż. Arkadiusz Dudek;
Temat: Kompozytowe zamknięcia przeciwpowodziowe.
 


Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii UZ
Zakład Metodologii Badań Społecznych
IV Seminarium metodologiczne dedykowane pamięci Profesora Edwarda Hajduka:
28 listopada 2018 r., (środa), godz. 9.45 – 13.00, Kampus B, al. Woj. Polskiego 69, bud. A-16, Aula C;
Więcej::