SEMINARIA I WYKŁADY

 • Wydział Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska UZ
  Instytut Inżynierii Środowiska 
  Wykład monograficzny:
  17 października  2018 r., (środa), godz. 11.15, bud. A-12, sala 105;
  Prelegent: dr hab. Wilfried Winiwarter, prof.UZ;
  Temat: Air pollution as a policy concern: impacts of atmospheric particulate matter on human health – ways to minimize such impacts – prior quantification of expected effects of policy measures.
   
 • Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki UZ
  Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
  Seminarium:
  18 października 2018 r., (czwartek), godz. 10.45, bud. A-2, sala nr 412;
  Prelegent: Kexin Zhang (School of Automation, China University of Geoscience, Wuhan, China);
  Temat: An application of statistical methods in blast furnace.
   
 • Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii UZ
  Zakład Równań Funkcyjnych
  Seminarium z równań funkcyjnych:
  18 i 25 października 2018 r., (czwartki), godz. 11.15, bud. A-29 (Budynek Nauk Ścisłych), ul. Szafrana 4a, sala 218;
  Prelegent: dr Dorota Głazowska;
  Temat: Niezmienniczość średniej arytmetycznej ze względu na parę ważonych średnich Bajraktarevicia. 

  Tematy seminariów zakładów są dostępne na stronie::