Wrzesień 2018

Utworzono: 2018-09-28 15:00

Wydział Humanistyczny UZ
Kurs języka japońskiego
Skierowany do studentów, pracowników uczelni oraz osób z zewnątrz. Zapisy w dniach 2-5 października br., osobiście w bud. A-16 przy al. Woj. Polskiego 69 (Kampus B) w godz. 8.00 – 14.00 lub mailowo pod adresem m.pisarski@wh.uz.zgora.pl.

Utworzono: 2018-09-28 10:18

4 października 2018 r., (czwartek), godz. 17.30-19.00, Kampus B, al. Woj.Polskiego 69, bud. A-16, sala 138, piętro I.;

Program kursu obejmuje kilkanaście obszarów kształcenia, m.in. życie codzienne, środki transportu, praca, zakupy i usługi itp. Zajęcia koncentrują się na rozwijaniu umiejętności mówienia. Drugim celem jest pokazanie bogactwa polskiej kultury.

Studenci otrzymują punkty ECTS, jeśli regularnie uczestniczą w zajęciach. Kurs kończy się testem (4 punkty ECTS) lub sprawdzianem pisemnym i ustnym (6 punktów ECTS). Zajęcia odbywają się raz w tygodniu (90 min.).


Kontakt: e-mail: m.jurewicz@ifp.uz.zgora.pl; I.Palucka-Czerniak@ifp.uz.zgora.pl;

Utworzono: 2018-09-28 10:11

Z okazji uroczystej Inauguracji Roku Akakdemickiego 2018/2019 JM Rektor Uniwersytetu Zielonogórksiego ustanawia czas wolny od zajęć dydaktycznych w dniu 2 października 2018 r., do godz. 14.00.

Utworzono: 2018-09-25 8:05

W dniach  01.10. – 04.10.2018 r. odbędą się zapisy na obligatoryjne zajęcia z wychowania fizycznego. Poniżej przedstawiamy ofertę Studium Wychowania Fizycznego i Sportu na semestr zimowy 2018/2019. Bardzo prosimy o zapoznanie się z nią i świadomy wybór zajęć. Jednocześnie przypominamy, iż osoby posiadające orzeczenia o niepełnosprawności i zwolnienia lekarskie zobowiązane są do uczestnictwa w zajęciach z WF i uzyskanie wpisu.

 

SPOTKANIA ORGANIZACYJNE SEMESTR ZIMOWY 2018/19


Miejsce: Kampus A, Budynek A-13 ul.Szafrana 6

 

1. PONIEDZIAŁEK  - 01.10.2018r. GODZ. 9.00

- WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA

- WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY , WYDZIAŁ FIZYKI I ASTRONOMII

 

2. PONIEDZIAŁEK  01.10.2018r. GODZ. 8.00

- KIERUNEK LEKARSKI

- WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY , WYDZIAŁ FIZYKI I ASTRONOMII

 

3. ŚRODA  03.10.2018r. GODZ. 12.00

 - WYDZIAŁ NAUK BIOLOGICZNYCH

- WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY ,  WYDZIAŁ FIZYKI I ASTRONOMII

 

4. ŚRODA  -  03.10.2018r. GODZ. 14.00

- WYDZIAŁ MECHANICZNY

- WYDZIAŁ MATEMATYKI , INFORMATYKI I EKONOMETRII

- WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY , WYDZIAŁ FIZYKI I ASTRONOMII

 

5. ŚRODA  -  03.10.2018r.  GODZ. 16.00

- WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

- WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY ,  WYDZIAŁ FIZYKI I ASTRONOMII

 

6. CZWARTEK -  04.10.2018r.  GODZ. 11.00

- WYDZIAŁ PEDAGOGIKI,PSYCHOLOGII I SOCJOLOGII

- WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

- WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY ,  WYDZIAŁ FIZYKI I ASTRONOMII

 

7. CZWARTEK -  04.10.2018r.  GODZ. 9.30

- WYDZIAŁ BUDOWNICTWA , ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ŚRODOWISKA

- WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

- WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY ,  WYDZIAŁ FIZYKI I ASTRONOMII

 

Utworzono: 2018-09-19 14:01

Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Językowego organizuje od października 2018 nową edycję kursów języków obcych.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Dla studentów, pracowników UZ i członków ich rodzin - preferencyjne ceny!

 

Utworzono: 2018-09-19 11:17

We wtorek, 25 września 2018 r. o godz. 9.00, w auli A, w budynku A-16 przy al. Woj. Polskiego 69, odbędzie się spotkanie ze znaną na całym świecie projektantką mody, założycielką Fundacji Black Butterflies Ewą Minge dla studentów Uniwersytetu Zielonogorskiego.

                     

Utworzono: 2018-09-17 14:15

11-14 października 2018, Poznań (na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich);
Game Industry Conference to wydarzenie towarzyszące Poznań Game Arena,
jednych z największych targów gier w Europie.

Konferencja gości szerokie grono osób ściśle związanych z branżą - w tym twórców gier i dziennikarzy.
 

Utworzono: 2018-09-17 14:13

Koncert Michała Bajora w Lubuskim Teatrze
„Od Kofty... do Korcza”
25 listopada 2018 r., godz. 18.00;
Rezerwacja biletów:
* impresariat (tel. 68 452-72-72 w. 35,51,63)
* kasa biletowa (tel. 68 452-72-72 w. 33)
Sprzedaż internetowa::

Utworzono: 2018-09-17 14:08

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Stypendia Ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2018/2019
Termin złożenia wniosków w MNiSW do 15 października 2018 r.
 

Utworzono: 2018-09-17 14:00

Wydział Nauk Bilogicznych UZ
Seminariu naukowe poprzedzające otwarcie przewodu doktorskiego w zakresie nauk biologicznych, dyscyplinie ochrona środowiska:
24 września 2018 r., (poniedziałek), godz. 10.00, sala 115, bud. A-8;
Prelegent: mgr Małgorzata Oszkinis-Golon;
Temat: Zróżnicowanie flory i roślinności makrofitów na tle warunków siedliskowych zbiorników powyrobiskowych Łuku Mużakowskiego.


Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii UZ
Seminarium wydziałowe:
19 września 2018 r.,(środa), godz. 14.00, bud. A-29 (Budynek Nauk Ścisłych), ul. Szafrana 4a, sala 207;
Prelegent: prof. Rita Esther Zuazua Vega (Faculty of Science, National Autonomous University of Mexico);
Temat: Relations between edge removing and edge subdivision concerning domination number of a graph.


Seminaria zakładowe:
Tematy seminariów zakładów są dostępne na stronie::

Utworzono: 2018-09-17 13:42

Wydział Artystyczny
Spotkanie dla studentów I roku studiów I i II stopnia:
3 października 2018 r., (środa), godz. 11.00, aula, ul. Wiśniowa 10.
 

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Inauguracja wydziałowa:
5 października 2018 r., (piątek), godz. 12.00, aula UZ (bud. A-3), ul. Podgórna 50;
Obowiązkowe szkolenie z zakresu BHP dla studentów I-go roku:
5 października 2018 r., (piątek), godz. 8.00, bud. A-8, sala 213;  


Wydział Ekonomii i Zarządzania
Inauguracja wydziałowa:
4 października 2018 r., (czwartek), godz. 11.00, aula UZ, ul. Podgórna 50 - studenci studiów stacjonarnych;
13 października 2018 r., (sobota), godz. 11.00, bud a-29, ul. Safrana 4a, sala 1 - studenci studiów niestacjonarnych


Wydział Fizyki i Astronomii
Inauguracja wydziałowa:
1 października 2018 r., (poniedziałek), godz. 13.00, bud. A-29, ul. Szafrana 4a, sala 106.


Wydział Humanistyczny
Spotkanie inaugurujące rok akademicki:
3 października 2018 r., (środa), godz. 12.15, al. Woj. Polskiego 69 (bud. A-16), aula C;


Wydział Informatyki,Elektrotechniki i Automatyki
Inauguracja wydziałowa, a po niej spotkanie ze studentami:
3 października 2018 r., (środa), godz. 9.00, aula UZ, ul. Podgórna 50.


Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Spotkania ze studentami:
1 października 2018 r., (poniedziałek), bud. A-2, ul. Szafrana 2, sala 315;
godz. 10.00 - studenci kierunku: pielęgniarstwo,
godz. 11.00 - studenci kierunku: wychowanie fizyczyczne,
godz. 12.00 -  sudenci kierunku lekarskiego.
Inauguracja wydziałowa:
15 października 2018 r.,(poniedziałek), godz. 15.00, Filharmonia Zielonogórska.


Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Spotkanie dla studentów I roku studiów I i II stopnia:
1 października 2018 r., (poniedziałek), godz. 11.15, bud. A-29, ul. Prof. Z. Szafrana 4a, sala 207;
W związku ze spotkaniem dziekan wydziału ustanawia godziny dziekańskie dla studentów I roku od 11.15 do 12.15.


Wydział Mechaniczny
Spotkanie organizacyjne dla studentów I roku:
1 października 2018 r., (poniedziałek), godz. 8.00, bud. A-10, aula H-044, (studenci studiów stacjonarnych);
6 października 2018 r., (sobota), godz. 8.00, bud. A-10, aula H-044 (studenci studiów niestacjonarnych).


Wydział Nauk Biologicznych
Spotkanie organizacyjne dla studentów I roku wszystkich kierunków:
3 października 2018 r., (środa), godz. 9.00, bud. A-8, ul. Szafrana 1, sala 115.


Wydział Prawa i Administracji
Inauguracja wydziałowa:
3 października 2018 r., (środa), godz. 12.00, bud. A-41, aula 104, pl. Słowiański 9;
Spotkanie organizacyjno-informacyjne dla studentów I roku:
1 października 2018 r., (poniedziałek), bud. A-41, pl. Słowiański 9, aula 104:
godz. 8.00 - dla studentów kierunku administracja,
godz. 8.30 - dla studentów kierunku prawo.


Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
Inauguracja wydziałowa:
1 października 2018 r., (poniedziałek), godz. 11.00, bud. A-16, al. Woj. Polskiego 69, aula C.

 
Wydział Zamiejscowy w Sulechowie
Spotkanie inauguracyjne:
3 października 2018 r., (środa), godz. 11.00,
Szkolenie BHP dla studentów pierwszego roku:
3 października 2018 r., (środa), godz. 8.00, Sulechów, bud. główny (tzw. „Budynek Dziekanatu”), ul. Armii Krajowej 51, aula.

Utworzono: 2018-09-17 13:34

2 października 2018 r., (wtorek), godz. 11.00, aula UZ, ul. Podgórna 50

Wykład inauguracyjny:
Prof. dr hab. Jerzy Szymaniuk Big Band Uniwersytetu Zielonogórskiego - XX lat historii jazzu;

Msza Św. w inwencji środowiska akademickiego
2 października 2018 r., (wtorek), godz. 9.00, kościół p.w. św. Józefa Oblubieńca, ul. Porsta 47;

Koncert inaugurujący rok akademicki:
Big Band UZ - Lora Szafran i Big Band Uniwerytetu Zielongórskiego pod dyrekcją prof. dr hab. Jerzego Szymaniuka;
2 października 2018 r., (wtorek), godz. 19.00, aula UZ, ul. Podgórna 50.
Wstęp wolny.

Utworzono: 2018-09-17 14:28

Witamy po wakacjach i zapraszamy do lektury newslettera!