Wykłady

Wydział Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska UZ
Instytut Inżynierii Środowiska

Wykład monograficzny:
5 grudnia 2018 r., (środa), godz. 11.15, bud. A-12, sala 105;
Prelegent: dr hab. Wilfried Winiwarter, prof. UZ;
Temat: Material flows, cycles and budgets in the environment: the example of Nitrogen.
 

Wydział Humanistyczny UZ

Instytut Filozofii
Polskie Towarzystwo Filozoficzne, oddział w Zielonej Górze

Wykład:
29 listopada 2018 r., (czwartek), godz. 17.00, Kampus B, al. Woj. Polskiego 71a, bud. Collegium Neofilologicum, aula H;
Prelegent: dr hab. Tomasz Mróz (Uniwersytet Zielonogórski);
Temat: Stanisław Lisiecki (1872-1960) i jego Platońska spuścizna;


Instytutu Historii UZ
Zakład Historii Średniowiecznej

XV Zielonogórskie Spotkanie z Mediewistyką
Wykład:
29 listopada 2018 r., (czwartek), godz. 13.15, Kampus B, al. Woj. Polskiego 69, bud. A-16, sala nr 119;
Prelegent: prof. Marceli Tureczek (Zakład Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki UZ);
Temat: Międzyrzecz w kręgu dyskusji o lokalizacji eremu Pięciu Braci Męczenników.
 

Instytut Historii
Muzeum Archeologicznym Środkowego Nadodrza

VIII spotkanie z cyklu "O archeologii przy kawie"
Wykład:

6 grudnia 2018 r., (czwartek), godz. 18.00, Kampus B, al. Woj. Polskiego 69, bud. A-16, sala 8;
Prelegent: mgr Maksymilian Frąckowiak (Pracownia Badań Historycznych i Archeologicznych POMOST);
Temat: Archeologii z służbie pojednania. Pracach archeologiczno - ekshumacyjne na obszarze województwa lubuskiego.