WYKŁADY I SEMINARIA

Instytut Filozofii UZ
Polskie Towarzystwo Filozoficzne, oddział w Zielonej Górze

Wykład:
25 października 2018 r., (czwartek), godz. 17.00, bud. Collegium Neofilologicum, al. Woj. Polskiego 71a, aula H;
Prelegent: dr Adam Trybus (Uniwersytet Zielonogórski);
Temat: Od Kanta do sztucznej inteligencji:o tym jak Russell, Tarski i inni starali się zrozumieć przestrzeń.


Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki UZ
Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
Seminarium:

25 października 2018 r., (czwartek), godz. 10.45,  bud. A-2, sala nr 412;
Prelegent: mgr inż. Marcin Skobel (ISSI, WIEA, UZ);
Temat: Selekcja cech jąder komórkowych w procesie klasyfikacji obrazów cytologicznych nowotworu piersi.
 

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii UZ

Seminarium ogólnowydziałowe:
24 października 2018 r., (środa), godz. 14.00, bud. A-29 (Budynek Nauk Ścisłych), ul. Szafrana 4a, sala 207;
Prelegent: dr hab. Krzysztof Przesławski, prof. UZ;
Temat: Chałupnicza analiza danych.

Seminaria zakładowe:

Zakład Matematyki Dyskretnej i Informatyki Teoretycznej
25 października 2018 r., (czwartek), godz. 9.15, bud. A-29 (Budynek Nauk Ścisłych), ul. Szafrana 4a, sala 208b;
Prelegent: prof. dr hab Mieczysław Borowiecki;
Temat: On Erdős-Faber-Lovász Conjecture and Related Topics III.

Zakład Równań Funkcyjnych
Seminarium z równań funkcyjnych:

25 października 2018 r., (czwartek), godz. 11.15, bud. A-29 (Budynek Nauk Ścisłych), ul. Szafrana 4a, sala 218;
Prelegent: dr Dorota Głazowska;
Temat: Niezmienniczość średniej arytmetycznej ze względu na parę ważonych średnich Bajraktarevicia. 

Tematy seminariów zakładów są dostępne na stronie::