Komunikat Prorektora ds. Jakości Kształcenia

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi powrotu na uczelnię od 25.05.2020 r. z prowadzeniem zajęć w sposób tradycyjny informuję, że zajęcia do końca roku akademickiego będą odbywać się w formie zdalnej.

W sytuacji dokończenia zajęć na ostatnich latach kształcenia w pojedynczych przypadkach (pojedyncze przedmioty – realizacja kilku godzin) w sposób tradycyjny, studenci zostaną poinformowani o tym fakcie indywidualnie. Informacja zostanie przekazana na adresy e-mail z odpowiednim wyprzedzeniem, umożliwiającym przygotowanie się do uczestnictwa w zajęciach.

Sesja zaliczeniowa i egzaminacyjna na Uniwersytecie Zielonogórskim odbywać się będzie w formie zdalnej.
Prorektor ds. Jakości Kształcenia
Prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk