Aktualności

Utworzono: 2021-06-22 12:49

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Zielonej Górze zaprasza na wakacyjne propozycje:

•    Letnia Czytelnia Norwida
•    Z książką na leżaku


 

Utworzono: 2021-06-22 12:46

Szkolenia biblioteczne
24 czerwca 2021 r., (czwartek), na platformie Google Meet.

godz. 10:00 - O WYSZUKIWANU KSIĄŻEK POTRZEBNYCH PRZY PISANIU PRAC  
Na temat strategii i możliwości wyszukiwania publikacji naukowych w źródłach i zasobach oferowanych przez BUZ, w naukowych bazach danych i ogólnodostępnych źródłach informacji naukowej (tradycyjnych i elektronicznych), a także inne podpowiedzi przydatne przy pisaniu prac zaliczeniowych i naukowych.
Formularz rejestracji::

● godz. 12:00 - BIBLIOGRAFIA I PRZYPISY BEZ PROBLEMÓW
O podstawowych zasadach tworzenia przypisów bibliograficznych i bibliografii załącznikowej dla poszczególnych rodzajów materiałów (książki, czasopisma/ gazety, dokumenty elektroniczne, akty prawne czy materiały archiwalne) wykorzystanych przy pisaniu pracy zaliczeniowej lub naukowej.
Formularz rejestracji::

Zgłoszenia przyjmowane są do godz. 22:00 w dniu poprzedzającym wyznaczony termin szkolenia.
Link do spotkania zostanie wysłąny najpóźniej na dzień przed wyznaczonym terminem szkolenia.
W przypadku pytań, prosimy o kontakt: szkolenia@bu.uz.zgora.pl lub tel. 68 352 85 00.

 

Utworzono: 2021-06-15 7:55

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii UZ

Seminarium z równań funkcyjnych:
17 czerwca 2021 r., (czwartek), godz. 11.00;
Prelegent: dr hab. Szymon Wąsowicz (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Białej);
Temat: O metodach adaptacyjnych przybliżonego obliczania całek funkcji 3-wypukłych;
Zainteresowani udziałem w seminarium proszeni są o zgłosznie udziału na adres w.jarczyk@wmie.uz.zgora.pl, nie później niż w środę poprzedzającą referat.


Seminarium z matematyki dyskretnej:
17 czerwca 2021 r., (czwartek), godz. 9.15;
Prelegent: dr Marta Borowiecka-Olszewska;
Temat: On consecutive colourings and deficiency of oriented graphs;
Zainteresowani udziałem w seminarium proszeni są o kontakt z osobą prowadzącą seminarium (M.Borowiecka-Olszewska@wmie.uz.zgora.pl);

Szczegóły dot. seminariów innych zakładów oraz osób je prowadzących są dostępne na stronie::

 

Utworzono: 2021-06-08 9:00

Uniwersytet Zielonogórski
Galeria Rektorat
Wernisaż wystawy:
ANTIDOGMA - Rafał Strent
14 czerwca 2021 r.
, (poniedziałek), godz. 13.00, gmach Rektoratu UZ, ul. Licelna 9;
 

Utworzono: 2021-06-08 8:59

Biblioteka UZ otwiera strefę wolnego dostępu od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-16.00.
Powrót zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie Udostępniania Zbiorów i Usług Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego http://www.bu.uz.zgora.pl/images/pdf/Regulamin2015.pdf
 

 

Utworzono: 2021-06-08 8:57

Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki UZ
Seminarium dyscypliny: Informatyka Techniczna i Telekomunikacja

10 czerwca 2021 r., (czwartek), godz. 10.45, w trybie zdalnym Google Meet;
Prelegent: mgr inż. Marcin Pazera (Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych UZ);
Temat: Fault-tolerant Iterative Learning Control for linear dynamic systems;
Osoby zainteresowane zdalnym udziałem w seminarium prosimy o kontakt pod adresem: M.Sawerwain@issi.uz.zgora.pl


Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii UZ

Seminarium z równań funkcyjnych:
10 czerwca 2021 r., (czwartek), godz. 11.00;
Prelegent: dr hab. Andrzej Olbryś (Uniwersytet Śląski)
Temat: Twierdzenie o podpieraniu dla uogólnionej wypukłości i jego konsekwencje;
Zainteresowani udziałem w seminarium proszeni są przesłanie informacji na adres w.jarczyk@wmie.uz.zgora.pl, nie później niż w środę poprzedzającą referat.

Seminarium z matematyki dyskretnej:
10 czerwca 2021 r., (czwartek), godz. 9.15;
Prelegent: mgr Elżbieta Tumidajewicz (AGH Kraków);
Temat: Paired domination number of a graph and its stability;
Zainteresowani udziałem w seminarium proszeni są o kontakt z osobą prowadzącą seminarium.

Szczegóły dot. seminariów innych zakładów oraz osób je prowadzących są dostępne na stronie::


Wydział Mechaniczny UZ
 

Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej
Seminarium:
15 czerwca 2021 r., (wtorek), godz. 13.00, w trybie zdalnym za pomocą google Meet;
Prelegent: dr hab. inż. Tomasz Klekiel, prof. UZ;
Temat: Rola badań eksperymentalnych w mechanice komputerowej,
Link do seminarium: https://meet.google.com/rth-jpuz-aip

 


Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej
Katedra Inżynierii Biomedycznej
Seminarium:

22 czerwca 2021 r., (wtorek), godz. 13.00;
Prelegent: dr inż. Katarzyna Arkusz;
Temat: Wpływ modyfikacji wielofunkcyjnych warstw nanorurek ditlenku tytanu na biozgodność.
Link do seminarium: https://meet.google.com/tip-jabk-men

 

Utworzono: 2021-06-01 11:39

Akademia Leona Koźmińskiego
XVI edycja KONKURSU VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu.
Dla laureatów przewidziane są nagrody pieniężne.
Dodatkowo, w tegorocznej edycji konkursu zostaną przyznane Nagrody Różnorodności najlepszym pracom z zakresu Diversity&Inclusion.
Termin przyjmowania zgłoszeń: 31 lipca 2021 r.
 

Utworzono: 2021-06-01 11:36

Instytut Inżynierii Mechanicznej UZ
Seminaria:

9 czerwca 2021 r., (środa), godz. 9.15;
Prelegent: mgr inż. Natalia Bińczak (Katedra Budowy Maszyn i Bezpieczeństwa);
Temat: Badania i optymalizacja konstrukcji kasku jeździeckiego o strukturze wielowarstwowej opartej na rdzeniu wykonanym z metamateriału.
Link do spotkania:  https://meet.google.com/khs-cgtd-ayr


9 czerwca 2021 r., (środa), godz. 10.00;
Prelegent: dr inż. Marek Malinowski (Katedra Mechaniki i Projektowania Maszyn);
Temat: Projektowanie wybranych optymalnych topologii 2D konstrukcji w prostym i złożonym stanie obciążeń.
Link do spotkania: https://classroom.google.com/c/MzI0NzIxMzg1NTk1?cjc=uyaqndh

Utworzono: 2021-05-18 14:03

Uniwersytet Zielonogórski
Galeria Rektorat
Wernisaż wystawy:

Małgorzata Dajewska - Refleksy i refleksje.
19 maja 2021 r., (środa),  godz. 13.00 , gmach Rektoratu UZ,  ul. Licealna 9;
 

Utworzono: 2021-05-18 9:13

Zakład Promocji Zdrowia i e-Zdrowia
Instytut Zdrowia Publicznego
Wydział Nauk o Zdrowiu UJCM

Postawy wobec pandemii COVID-19 wśród studentów studiów dziennych
Badanie ma na celu określenie jakie są poglądy, postawy i zachowania studentów studiów dziennych w Polsce w odniesieniu do zagrożenia związanego z COVID-19.

Udział w badaniu polega na jednokrotnym wypełnieniu kwestionariusza ankiety; badanie jest anonimowe i nie wymaga podania danych identyfikujących respondenta.

Kwestionariusz ankiety jest dostępny pod linkami:
https://ankiety.cm-uj.krakow.pl/index.php/survey/index/sid/724128/newtest/Y/lang/pl
https://ankiety.cm-uj.krakow.pl/index.php/724128/lang-pl

 

Utworzono: 2021-05-18 9:12

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
I edycja konkursu Innowacje w drogownictwie
Konkurs adresowany jest do studentów i absolwentów studiów I i II stopnia, stacjonarnych lub niestacjonarnych w latach akademickich 2017/2018 - 2020/2021.

Obejmuje prace dyplomowe, które zostały obronione w następujących kategoriach:
•    materiały i technologie drogowe,
•    inżynieria ruchu i rozwiązania BRD,
•    drogowe obiekty inżynierskie.
 

Utworzono: 2021-05-18 9:10

Wydział Mechaniczny UZ
Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej

Seminarium:
25 maja 2021 r., (wtorek), godz. 13.00;
Prelegent: dr inż. Maciej Wędrychowicz;
Temat: Opracowanie innowacyjnej technologii recyklingu metali ze złomu zużytego sprzętu elektronicznego;
Seminarium odbędzie się w trybie zdalnym za pomocą google Meet.
 

 

Utworzono: 2021-05-14 13:39

W związku ze zmianą uwarunkowań prawnych na uczelni, Nagrody Rektora dla studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego zostają zamienione na wyróżnienia rektora dla studentów i doktorantów za działalność promocyjną na rzecz Uniwersytetu Zielonogórskiego. Regulamin ich przyznawania zostanie dostosowany do aktualnie obowiązujących przepisów.

 

Nagrody za semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021 zostaną wypłacone, natomiast wnioski za semestr letni będą przyjmowane już w nowej formule wg nowego regulaminu.

 

Należy podkreślić, że tak jak dotychczas, to Parlament Studencki będzie wskazywał kandydatów do wyróżnień, a Rektor zamierza zwiększyć środki przeznaczone na ten cel.

 

 

Utworzono: 2021-05-14 13:23

W związku z wygaszaniem działalności dziekanatów na naszej uczelni, list do studentów w tej sprawie, kieruje JM Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego - prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski.

Link do listu:

http://www.dss.uz.zgora.pl/images/BOS_KOMUNIKAT_REKTORA.pdf

Utworzono: 2021-05-12 8:18

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii UZ
Seminarium z równań funkcyjnych:

13 maja 2021 r., (czwartek), godz. 11.00;
Prelegent: prof. dr hab. Marek Cezary Zdun (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie;
Temat: O linearyzacji rekurencji Koopmansa i jej zastosowaniu w ekonomii;
Zainteresowani udziałem w seminarium proszeni są o przesłanie zgłoszenia na adres w.jarczyk@wmie.uz.zgora.pl, nie później niż w środę poprzedzającą referat.

Szczegóły dot. seminariów innych zakładów oraz osób je prowadzących są dostępne na stronie::

Utworzono: 2021-05-12 8:15

Wydział Humanistyczny UZ
Dzień Otwarty
28 maja 2021 r., (piątek),  godz. 11.00-14.00, w formule on-line;

 

Utworzono: 2021-05-11 9:21

Instytut Psychologii UZ
Instytut Architektury i Urbanistyki UZ
Wzmocnij swój potencjał! Jak czuć się dobrze z dobrym mówieniem o sobie?
- warsztaty dla studentów WBAIŚ

Link do rejestracji na warsztaty:

12.05 https://architekturauz.clickmeeting.com/stud-stud-12-05/register 

19.05 https://architekturauz.clickmeeting.com/stud-stud-19-05/register 

Utworzono: 2021-05-06 9:23

Do końca roku akademickiego na Uniwersytecie Zielonogórskim przestaną działać dziekanaty poszczególnych wydziałów.
W ich miejsce pojawią się cztery Biura Obsługi Studenta (BOS).
Wprowadzana zmiana ma na celu ujednolicenie sposobu obsługi studentów umożliwiające prowadzenie prawidłowej dokumentacji.
 

Utworzono: 2021-05-04 14:46

Galeria Biblioteki Uniwersyteckiej
Różnorodność - wystawa  prac znakomitych współczesnych grafików ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej z kolekcji Artoteki Grafiki, zorganizowana w ramach obchodów jubileuszu 20-lecia UZ;
Prace można oglądać do 25 maja (od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 16.00). Wstęp jest bezpłatny, a w związku z obostrzeniami sanitarnymi w Galerii może jednocześnie przebywać nie więcej niż 5 osób.
 

Utworzono: 2021-05-04 14:45

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii UZ
Seminarium z równań funkcyjnych:
6 maja 2021 r., (czwartek), godz. 11.00;
Prelegent: dr hab. Jacek Chudziak (Uniwersytet Rzeszowski);
Temat: O charakteryzacji dodatniej jednorodności składki równoważnej użyteczności;
Zainteresowani udziałem w seminarium proszeni są o informację na adres w.jarczyk@wmie.uz.zgora.pl, nie później niż w środę poprzedzającą referat.

Szczegóły dot. seminariów innych zakładów oraz osób je prowadzących są dostępne na stronie:: https://www.im.uz.zgora.pl/badania/seminaria/

Utworzono: 2021-05-04 14:43

Od 4 maja br. Biblioteka Uniwersytecka wznawia dostęp do tymczasowej czytelni.
W czasie zagrożenia spowodowanego COVID-19 biblioteka działa według zasad opisanych poniżej:

Zasady działania Biblioteki Uniwersyteckiej

Zdalne usługi oferowane przez Bibliotekę Uniwersytecką

Zamawianie elektronicznych kopii ze zbiorów bibliotecznych

Zasady działania Biblioteki Sztuki

Utworzono: 2021-04-28 7:06

Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii UZ
Bezpłatne szkolenia TRIZ

Szkolenie odbędzie się on-line i kończy uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu.
I termin: 8,9,10,11 czerwca
II termin: 10,11,14,15 czerwca

Rekrutacja trwa do 14 maja 2021 r.
 

 

Utworzono: 2021-04-28 6:59

Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki UZ
Seminarium Dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja:

29 kwietnia 2021 r., (czwartek), godz. 10.45, seminarium w trybie zdalnym Google Meet;
Prelegent: mgr inż. Krzysztof Łakomy (Politechnika Poznańska);
Temat: Układy sterowania odpornego VFO-ADR dla robotów mobilnych w zadaniach ruchu przestrzennego;
Osoby zainteresowane zdalnym udziałem w seminarium prosimy o kontakt pod adresem: M.Sawerwain@issi.uz.zgora.pl.


Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii UZ
Seminarium z równań funkcyjnych:

29 kwietnia 2021 r., (czwartek), godz. 11.00, on-line;
Temat: Pierwiastki iteracyjne homeomorfizmów Brouwera;
Prelegent: dr Zbigniew Leśniak (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie);
Zainteresowani udziałem w seminarium proszeni są o mail na adres w.jarczyk@wmie.uz.zgora.pl, nie później niż w środę poprzedzającą referat.

Szczegóły dot. seminariów innych zakładów oraz osób je prowadzących są dostępne na stronie::


Instytut Inżynierii Mechanicznej
Seminarium:

12 maja 2021 r., (środa), godz. 9.30;
Prelegent: mgr inż. Karol Dąbrowski (Katedra Informatyki i Automatyzacji Produkcji);
Temat: Zastosowanie wybranych modeli ekonometrycznych i statystycznych do badania poziomu innowacyjności przedsiębiorstw produkcyjnych branży metalowej i automotive;
Link do spotkania:
https://meet.google.com/jaa-zham-oed

 

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych UZ
Komisja Informatyki i Automatyki Odzialu PAN w Poznaniu
Seminarium:

Temat: Systemy cyberfizyczne: modelowanie i sterowanie;
14 maja 2021 r., (piątek), godz. 10.00, tryb zdalny;
Program::

Utworzono: 2021-04-20 9:14


 „Zerowy PIT dla młodych” (dla osób do 26 r. ż.)

Począwszy od 2021 r. z ulgi dla młodych mogą korzystać dodatkowo osoby, które nie ukończyły 26. roku życia i osiągają przychody z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej i stażu uczniowskiego.

Ulga przysługuje osobom, które nie ukończyły 26. roku życia i osiągają przychody z pracy (czyli ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego lub stosunku pracy nakładczej)  i z umów zlecenia zawartych z firmą. A począwszy od 2021 r. – również z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej i stażu uczniowskiego.
 

 

 

Utworzono: 2021-04-20 9:13

Spotkanie informacyjne dotyczące odpłatnych staży dla studentów Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Informatyki.
22 kwietnia 2021 r., (czwartek), godz. 16.00, platforma  Google Meet;
 

Utworzono: 2021-04-20 9:11

Biblioteka UZ i Wydawnictwo Wolters Kluwer zapraszają do korzystania z baz medycznych:

Acland’s Video Atlas of Human Anatomy – baza przeznaczona jest dla studentów, którzy nie mają dostępu do prosektorium, zapewnia poznanie prawdziwego ludzkiego ciała i zrozumienie mechaniki ruchu ciała;

Bates Visual Guide to Physical Examination – pozwala zapoznać się z technikami badania fizykalnego od stóp do głów oraz opartego na systemach, które są wprowadzeniem do medycyny klinicznej;

LWW Health Library – Medical Education – jest źródłem sprawdzonych treści z zakresu edukacji medycznej, nauk o zdrowiu i medycyny klinicznej, przeznaczonym dla studentów, wykładowców i klinicystów. Zapewnia interaktywny dostęp online do podstawowych podręczników (min. Moore: Clinically Oriented Anatomy), filmów z procedurami, ilustracji, studiów przypadków i banków quizów specjalnie dostosowanych do poszczególnych specjalności;

LWW Health Library – Clerkship Collection – kolekcja przeznaczona dla studentów ostatnich lat studiów medycznych oraz rezydentów;

LWW Health Library – Pharmacy Collection - kolekcja przeznaczona dla studentów i wykładowców farmacji, oraz medycyny (farmakologia kliniczna).


Dostęp testowy potrwa do 11 czerwca.

 

Utworzono: 2021-04-14 13:35

Koło Naukowe Rusycystów,
XVI Dni Kultury Słowian Wschodnich

Wszystko, co chciałbyś wiedzieć o Syberii.
20 i 21 kwietnia 2021 r., oline;

 

Utworzono: 2021-04-13 13:38

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii UZ
Seminarium z równań funkcyjnych:
15 kwietnia 2021 r., (czwartek);
Prelegent: dr hab. Teresa Rajba (Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała);
Temat: O uogólnieniu nierówności Abela i Leviatana dla funkcji wypukłych wyższych rzędów;
Zainteresowani udziałem w seminarium proszeni są o zgłoszenie na adres w.jarczyk@wmie.uz.zgora.pl, nie później niż w środę poprzedzającą referat.


Wydział Mechaniczny
Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej
Katedra Inżynierii Biomedycznej

Seminarium::
27 kwietnia 2021 r., (wtorek), godz. 13.00;
Prelegent: mgr inż. Marta Nycz;
Temat: Kompozytowe bioczujniki elektrochemiczne na bazie nanorurek ditlenku tytanu i nanocząstek srebra;
Link do seminarium: https://meet.google.com/cwc-cups-qzu
 

IPMA-Student 
Webinarium w ramach międzyuczelnianych spotkań pod hasłem "Zarządzanie projektami":
15 kwietnia 2021 r., (piątek), godz. 15.00, online;
Prelegentki: dr inż. Ewa Marchwicka i mgr inż. Alicja Krawczyńska z Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej;
Temat: Zarządzanie ryzykiem w Scrum na przykładzie projektów w kulturze;
Rejestracja na spotkanie:: https://forms.gle/MShfgFK448vLQwxX8

Informacje dodatkowe: dr Marta Moczulska z Wydziału Ekonomii i Zarządzania UZ (m.moczulska@wez.uz.zgora.pl).
 

Utworzono: 2021-04-13 13:32

Biblioteka UZ  zaprasza w każdą środę kwietnia wszystkich zainteresowanych na szkolenia biblioteczne online. Spotkania odbywać się będą na platformie Google Meet.
Aby wziąć udział w szkoleniu, należy się zarejestrować.

 

BIBLIOTEKA BEZ TAJEMNIC – godz. 10.00
O tym, jak działa i co oferuje Biblioteka UZ (także w trakcie pandemii), o tym, do czego służy konto czytelnicze, jak korzystać z katalogu bibliotecznego i jak wypożyczyć książki (lub otrzymać skany ich fragmentów). 
Formularz rejestracji::


O WYSZUKIWANU KSIĄŻEK POTRZEBNYCH PRZY PISANIU PRAC – godz. 12:00
Na temat strategii i możliwości wyszukiwania publikacji naukowych w źródłach i zasobach oferowanych przez BUZ, w naukowych bazach danych i ogólnodostępnych źródłach informacji naukowej (tradycyjnych i elektronicznych), 
a także inne podpowiedzi przydatne przy pisaniu prac zaliczeniowych i naukowych. 
Formularz rejestracji::


BIBLIOGRAFIA I PRZYPISY BEZ PROBLEMÓW – godz. 14:00
O podstawowych zasadach tworzenia przypisów bibliograficznych i bibliografii załącznikowej dla poszczególnych rodzajów materiałów (książki, czasopisma/ gazety, dokumenty elektroniczne, akty prawne czy materiały archiwalne) wykorzystanych przy pisaniu pracy zaliczeniowej lub naukowej. 
Formularz rejestracji::

W przypadku pytań, prosimy o kontakt: szkolenia@bu.uz.zgora.pl lub tel. 68 352 85 00.

Utworzono: 2021-04-13 13:27

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UZ
Wirtualny Dzień Otwarty
16 kwietnia 2021 r., (piątek), godz. 9.00 – 12.00;
Link do wydarzenia https://www.facebook.com/events/467121484404619/

 

Utworzono: 2021-04-13 13:24

Zakład Pedagogiki Społecznej UZ
Dzień Otwarty Pracy Socjalnej
14 kwietnia 2021 r., (środa), godz. 11.30;
 

Utworzono: 2021-04-06 9:34

Centrum Technologii Energetycznych CEBra – Centrum für Energietechnologie Brandenburg e.V.
Uniwersytet Zielonogórski
Workshop:

Produkcja zielonego wodoru. Produkcja wodoru za pomocą elektrolizy
12 kwietnia 2021 r., (poniedziałek), godz.9.00, platforma Zoom
Język wydarzenia: niemiecki, angielski.
Udział jest bezpłatny.
 

 

Utworzono: 2021-04-06 9:22

Biblioteka UZ oferuje dostęp testowy do następujących baz i platform:


Platforma JoVE (Journal of Visualized Experiments) - baza video-artykułów w dziedzinie nauk ścisłych, medycyny i inżynierii.
Artykuły w JoVE są przedstawione w formie filmów z nagranym przebiegiem eksperymentu, a także z ich opisem w postaci tekstu, wykazem materiałów użytych w eksperymentach i bibliografii.
Więcej::
Dostęp potrwa do 15 czerwca br.


Dostęp testowy do biblioteki cyfrowej Loeb Classical Library. To obszerna kolekcja wysokiej jakości wydań i angielskich przekładów starożytnych tekstów greckich i łacińskich.
Dostęp potrwa do 30 maja br.


Dostęp testowy do Bloomsbury Design Library - zasobów elektronicznych zawierających materiały edukacyjne z zakresu sztuki projektowania oraz rękodzieła obejmujące okres od roku 1500 p.n.e. do czasów współczesnych.
Dostęp potrwa do 30 kwietnia br.


Dostęp testowy do platformy Human Kinetics Library, renomowanego wydawnictwa z zakresu nauk o kulturze fizycznej. Zawartość to ponad 150 e-booków w języku angielskim oraz 200 materiałów wideo (m.in. demonstracje ćwiczeń).
Dostęp potrwa do 30 kwietnia br.

 

Utworzono: 2021-04-06 9:15


Wykłady otwarte dla pracowników i studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz 6 innych uczelni z sieci CUCEE
Wykłady prowadzone w języku angielskim, w środy o godzinie 18:00 w trybie online;
 

Utworzono: 2021-04-01 13:53

Uniwersytet Zielonogórski do 15 kwietnia przedłużył rekrutację do programu Legia Akademicka (program Ministerstw - Obrony Narodowej oraz Edukacji i Nauki). Wszystkie informacje i formularze znajdują się na stronie www.rekrutacja.uz.zgora.pl

Skan podpisanych dokumentów należy wysłać na adres: rekrutacja@uz.zgora.pl 

Utworzono: 2021-03-30 12:06

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,
przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością,
niezapomnianych chwil spędzonych w gronie rodzinnym,
wiosennego słońca oraz wszelkiej pomyślności

życzy

Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego
prof. Wojciech Strzyżewski

Utworzono: 2021-03-30 12:05

 

Z okazji nadchodzących świąt Wielkiej Nocy życzymy radosnych chwil,
rodzinnych spotkań i udanego wypoczynku
wszystkim pracownikom i studentom naszej Uczelni

życzy

Prezes i Zarząd ZNP na Uniwersytecie Zielonogórskim.

 

Utworzono: 2021-03-30 12:04

Uprzejmie informuję, iż w dniu 2 kwietnia 2021 r., (piątek), skracam czas pracy do godz. 12.00 (z wyłączeniem portierów).

Utworzono: 2021-03-30 12:02

Główny Urząd Statystyczny
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

1 kwietnia - 30 czerwca 2021 r.
Udział w spisie jest obowiązkowy.
Spisem objęci są:
• mieszkańcy Polski – zarówno Polacy, jak i cudzoziemcy,
• stali mieszkańcy Polski przebywający w czasie spisu
za granicą.
Obowiązkową metodą jest samospis internetowy.
Wejdź na stronę GUS https://spis.gov.pl i wypełnij formularz spisowy.
Jeżeli nie możesz tego zrobić we własnym zakresie, odwiedź najbliższy urząd gminy.
Na czas trwania spisu urzędy gmin przygotowały specjalne miejsca, gdzie wykonasz samospis.

 

Utworzono: 2021-03-30 11:59

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometerii UZ
Seminarium z równań funkcyjnych:
8 kwietnia 2021 r., (czwartek) - online;
Temat: The final characterization of the convexity of quasiarithmetic;
Prelegent: prof.Zsolt Páles (University of Debrecen, Hungary);
Zainteresowani udziałem w seminarium proszeni są o informaję na adres mailowy:   w.jarczyk@wmie.uz.zgora.pl, nie później niż w środę poprzedzającą referat.

Utworzono: 2021-03-30 11:57

Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii UZ .
Centrum Energetyki Onawialnej UZ
Webinar:

Temat: Nauka i biznes - skoro jest tak dobrze, to czemu jest tak źle? Nasz model współpracy biznesu z nauką sposobem na rozwiązanie problemu;  
Prowadzący: Radosław Grech - Centrum Energetyki Odnawialnej (CEO) UZ, Karol Dąbrowski - Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii UZ (CPTT);
8 kwietnia 2021 r., (czwartek), godz. 11.00 - online;
Link do rejestracji: bit.ly/webinar_naukaibiznes
Liczba miejsc ograniczona.

Utworzono: 2021-03-30 15:08

Zakład Rusycystyki zaprasza do wzięcia udziału w Uczelnianym Konkursie Recytatorskim Poezji Rosyjskiej, który odbędzie się 11 maja br. Konkurs jest otwarty dla wszystkich studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego bez względu na umiejętność porozumiewania się językiem rosyjskim.

Studentko, studencie - jeśli umiesz recytować, czujesz fonetykę języków obcych, masz talent do podrabiania głosów i naśladowania dźwięków – zgłoś się, jeśli znasz rosyjski lub jesteś nosicielem języka  – zgłoś się tym bardziej.

Do wygrania nagrody książkowe (w języku polskim) o tematyce związanej z Rosją i jej kulturą.

Zgłoszenia do 11 kwietnia br.

 

Utworzono: 2021-03-26 12:41

Komunikat Rektora nr 1 z dnia 26 marca 2021 r.
do Zarządzenia Rektora nr 11 z dnia 11 stycznia 2021 r.

 

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną  w kraju, a także w mieście Zielona Góra i w województwie lubuskim przedłużam okres zawieszenia zajęć dydaktycznych zaplanowanych do realizacji w siedzibie uczelni do 30 września 2021 roku.

Zawieszenie nie dotyczy kierunków pielęgniastwo, ratownictwo medyczne oraz kierunku lekarskiego.

Zajęcia dydaktyczne o charakterze praktycznym na kierunku wychowanie fizyczne – prowadzone w formie hybrydowej – rozpoczną się od 4 maja 2021 r. (warunkiem utrzymania decyzji jest polepszenie sytuacji epidemicznej).

Utworzono: 2021-03-23 8:22

Wydział Mechaniczny UZ
Wirtualny Dzień Otwarty

31 marca 2021 r., (środa), godz. 9.00 - 14.00;
Więcej::

 

Utworzono: 2021-03-23 8:20

Biblioteka UZ zaprasza do testowania bazy Legal Source.
Baza zapewnia dostęp do różnorodnych publikacji o tematyce prawnej, m.in. do artykułów naukowych, materiałów z konferencji i sympozjów, dokumentów jurysdykcyjnych, decyzji sądowych, aktów prawnych, książek, recenzji książek i wielu innych.
Dostęp testowy będzie trwał do 15 maja br.
 

Biblioteka Uniwersytecka zaprasza do testowania serwisu Notoria OnLine.
Serwis dostarcza dane o sprawozdaniach finansowych spółek notowanych na GPW, NewConect i Catalyst oraz informacje o obligacjach i funduszach inwestycyjnych.
Dostęp testowy będzie trwał do 31 marca br.

 

Utworzono: 2021-03-23 8:18

Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki UZ
Seminarium Dyscypliny - Informatyka Techniczna i Telekomunikacja:
25 marca 2021 r., (czwartek), godz. 10.45, seminarium w trybie zdalnym Google Meet;
Prelegent: dr inż. Maciej Zięba (Politechnika Wrocławska);
Temat seminarium: Deep generative models for 3D representations;
Osoby zainteresowane zdalnym udziałem w seminarium prosimy o kontakt pod adresem: M.Sawerwain@issi.uz.zgora.pl


Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii UZ
Seminaria:

Zakład Matematyki Dyskretnej i Informatyki Teoretycznej
Seminarium prowadzone w formie wideokonferencji - szczegóły u osoby prowadzącej seminarium.

Zakład Równań Funkcyjnych
Seminarium z równań funkcyjnych:

Seminarium prowadzone w formie wideokonferencji - szczegóły u osoby prowadzącej seminarium.
Zakład Metod Stochastycznych i Matematyki Finansowej

Seminarium prowadzone w formie wideokonferencji - szczegóły u osoby prowadzącej seminarium.

Szczegóły dot. seminariów oraz osób je prowadzących są dostępne na stronie::


Wydział Mechaniczny UZ
Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej
Katedra Inżynierii Biomedycznej

Seminarium:
30 marca 2021 r., (wtorek), godz. 13.00;
Prelegent: mgr inż. Ewa Paradowska;
Temat: Oznaczanie markerów zawałów mięśnia sercowego z wykorzystaniem nanokompozytu na bazie nanorurek ditlenku tytanu modyfikowanych nanocząstkami złota;
Link do seminarium: https://meet.google.com/cwc-cups-qzu

 

Utworzono: 2021-03-23 8:15

Główny Urząd Statystyczny
Konkurs na najlepszą pracę magisterską i doktorską z zakresu statystyki

Prace konkursowe mogą zgłaszać samodzielnie ich autorzy za pośrednictwem aplikacji do zgłoszeń dostępnej pod adresem konkursnaprace.stat.gov.pl do 31 marca 2021 r.
Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne.
 

 

Utworzono: 2021-03-22 9:43

Znamy zwycięzców w kategorii indywidualnej w ramach konkursu  Akcji Ewaluacji -  Oceń Belfra na UZ
Komisji konkursowa przeprowadziła losowanie spośród  12544  tokenów.
Zwycięskie numery tokenów to:
1:  Token ID: 7249 -> *D00R2V****
2:  Token ID: 4337 -> *E3E995****
3:  Token ID: 2865 -> *9CW7JK****

Nagrodą główną w tym losowaniu są trzy karty podarunkowe o wartości 500 złotych.

Zwycięzców prosimy o informacje przesłane drogą mailową do Pełnomocnika Rektora ds. Ewaluacji Jakości Kształcenia na adres mailowy p.szudra@wez.uz.zgora.pl, w  nieprzekraczalnym  terminie do  dnia 6 kwietnia 2021 r.  do godz. 23:59.

 

Utworzono: 2021-03-17 9:16

Niezależne Zrzeszenie Studentów

Studencki Nobel -  ogólnopolski konkurs stypendialny stworzony przez studentów dla studentów. Celem konkursu jest wyróżnienie najzdolniejszych z nich oraz umożliwienie zaistnienia w świecie nauki i biznesu.

Studenci zmierzą się ze sobą w 9 kategoriach konkursowych.

Zwycięzcy każdej z kategorii otrzymają nagrody po 5 000 zł ufundowane przez partnera strategicznego tegorocznej edycji Santander Universidades.

Utworzono: 2021-03-16 12:27

Stowarzyszenie na rzecz recyklingu bioodpadów Biorecykling
Selektywna zbiórka bioodpadów
Bezpłatne szkolenie dla studentów:
17, 18 i 19 marca 2021 r.,  w formie online.
 

Utworzono: 2021-03-16 8:56

W związku z objęciem czerwoną strefą woj. lubuskiego wszystkie dotychczasowe ograniczenia i obostrzenia publikowane w komuniktach nadal obowiązują bez wyjątków;
Komunikat nr 4::

Członkowie społeczności akademickiej zobowiązani są do odpowiedzialnego i prawidłowego przestrzegania wszystkich zasad i wytycznych dotyczących reżimu sanitarngo zawartych w Planie przywracania funkcjonowania uczelni
Komunikat nr 5:: 

W związku z objęciem czerwoną strefą województwa lubuskiego Ośrodki Wypoczynkowe w Lubiatowie i Łagowie zostają wyłaczone z użytkowania do odwołania.
Komunikat nr 6::

W związku z objęciem czerwoną strefą województwa lubuskiego Biblioteka Uniwersytecka ogranicza tradycyjne usługi biblioteczne do wypożyczeń i zwrotów oraz zawiesza dostęp do tymczasowej czytelni i strefy wolnego dostępu
Komunikat nr 7::

 

Utworzono: 2021-03-16 8:52

Zakład Matematyki Dyskretnej i Informatyki Teoretycznej
Seminaria zakładowe:

(prowadzone w formie wideokonferencji - szczegóły u osoby prowadzącej seminarium);

Zakład Równań Funkcyjnych
Seminarium z równań funkcyjnych:

(prowadzone w formie wideokonferencji - szczegóły u osoby prowadzącej seminarium);

Zakład Metod Stochastycznych i Matematyki Finansowej
Seminarium:
(prowadzone w formie wideokonferencji - szczegóły u osoby prowadzącej seminarium);

Szczegóły dot. seminariów oraz osób je prowadzących są dostępne na stronie::

 

Utworzono: 2021-03-16 8:50

Instytut Neofilologii UZ
Pracownia Romanistyki
XXIV Dni Frankofonii

Wykłady on-line z zakresu kultury Francji:
24 marca 2021 r., (środa), w języlu polskim:
godz. 11.30 – 12.30 - Życie i sztuka w piosence  (Dalida, Adamo, Becaud, Hallyday, Aznavour,Laforet, Maurane) - dr hab. Małgorzata Gamrat;
godz. 14.30 – 16.00 - Chopin w literaturze francuskiej: od figury romantycznej do ikony popkultury - prof. Wiesław Malinowski;
Link do wideokonferencji:: meet.google.com/zyf-dafu-jxb
 

Utworzono: 2021-03-09 9:58

Wirtualny Tydzień Otwarty UZ
21-27 marca 2021 r., on-line

Rozmowy z władzami wydziałów, wywiady z absolwentami, pokazy oraz możliwość zadwania pytań.
Zapraszamy!

 

 

Utworzono: 2021-03-09 10:00

Na UZ rozpoczęła się rekrutacja do programu Legia Akademicka

Na stronie::  dostępny jest wniosek OCHOTNIKA w sprawie przyjęcia na zajęcia w części teoretycznej programu ochotniczego szkolenia wojskowego studentów „Legia Akademicka” wraz z oświadczeniem RODO.

 

Utworzono: 2021-03-02 8:35

Konkursu na MURAL z okazji 20-lecia Uniwersytetu Zielonogórskiego
Wyniki konkursu:

I miejsce – Aleksander Buchowiecki – student kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna;
II miejsce – Viktoria Sepska – studentka kierunku sztuki wizualne;
III miejsce – Joanna Jagiełło – studentka kierunku grafika;

 

Utworzono: 2021-03-02 8:33

Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki UZ
Seminarium Dyscypliny: Informatyka Techniczna i Telekomunikacja:
4 marca 2021 r., (czwartek), godz. 10.45, seminarium w trybie zdalnym Google Meet;
Prelegent: dr inż. Michał Doligalski (Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki, WIEA);
Temat: Stabilizacja temperatury aerozolu w procesie nebulizacji;
Osoby zainteresowane zdalnym udziałem w seminarium prosimy o kontakt pod adresem: M.Sawerwain@issi.uz.zgora.pl.

Utworzono: 2021-03-02 8:31

Biblioteka UZ zaprasza do testowania następujących baz:

Macmillan Skills for Study - baza oferuje interaktywne i spersonalizowane rozwiązania, które pomagają doskonalić umiejętności efektywnego uczenia się.
Aby skorzystać z zasobów, należy zarejestrować się na stronie:: przy użyciu adresu mailowego z domeną UZ (hasło można ustalić dowolnie).
Dostęp testowy będzie trwał do 20 marca br.


Macmillan Explorers - baza zapewnia dostęp do e-podręczników akademickich wysokiej jakości. Są to przede wszystkim zasoby z zakresu historii, literatury,
nauk politycznych i pracy socjalnej oraz informatyki.
Aby skorzystać z zasobów, należy zarejestrować się na stronie:: przy użyciu adresu mailowego z domeną UZ (hasło można ustalić dowolnie).
Dostęp testowy będzie trwał do 20 marca br.


Notoria OnLine - serwis dostarcza dane o sprawozdaniach finansowych spółek notowanych na GPW, NewConect i Catalyst oraz danych dotyczących obligacji i funduszy inwestycyjnych.
Dostęp testowy trwa do 9 marca 2021 r.

Utworzono: 2021-02-23 15:26

Wydział Mechaniczny
Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej

Seminarium:
16 marca 2021 r., (wtorek), godz. 13.00;
Prelegent: prof. dr hab. Mieczysław Jurczyk (Politechnika Poznańska);
Temat: Projektowanie właściwości stopów tytanu typu beta metodami modyfikacji mikrostruktury i obróbki powierzchniowej dla aplikacji medycznych.
Seminarium odbędzie się w trybie zdalnym za pomocą google Meet.
Link do spotkania::
https://meet.google.com/ooe-tbxd-rbb

Utworzono: 2021-02-23 15:24

Główny Urząd Statystyczny
Konkurs na najlepszą pracę magisterską i doktorską z zakresu statystyki
obronioną w roku akademickim 2019/2020.

Zgłoszenia udziału do 31 marca 2021 r.
 

Utworzono: 2021-02-15 12:44

Uniwersytet Zielonogórski
Galerii REKTORAT
Wystawa:
KOLEKCJA INSTYTUTU SZTUK WIZUALNYCH.
„Kolekcja” tworzona jest przez artystów pracujących i współpracujących z Instytutem.
 

Utworzono: 2021-02-09 12:26

Biblioteka UZ zaprasza do testowania nastpujących baz:

Central & Eastern European Academic Source (CEEAS) - zawierającej pełne teksty czasopism naukowych publikowanych w krajach Europy Centralnej i Wschodniej. 
CEEAS zawiera zasoby naukowe z takich dziedzin jak ekonomia, historia, humanistyka, prawo czy STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics). 
Baza zawiera w sumie blisko 2.000 tytułów, z czego ponad 360 to czasopisma w języku polskim.
Dostęp testowy będzie trwał 7 maja br.
 

American Society for Microbiology - czasopisma ASM są renomowanymi publikacjami naukowymi z dziedziny mikrobiologii, dostarczającymi aktualnych informacji na temat podstawowych i klinicznych badań mikrobiologicznych.
Linki do czasopism:
ASM Journals  
ASM Science  
Dostęp testowy będzie trwał do 19 marca br.

Utworzono: 2021-02-09 12:23

XV Forum Organizacji Pacjentów
Partner merytryczny: Collegium Medicum UZ;
11-12.02.2021 r.,(czwartek-piątek),  Warszawa;
Ze względu na sytuację epidemiczną tegoroczne Forum odbędzie się hybrydowo. 
Relacja z wydarzenia i formularz rejestracyjny są dostępne na stronie::
 

Utworzono: 2021-02-09 12:19

Główny Urząd Statystyczny
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
1 kwietnia - 30 czerwca 2021 r.;
Spis powszechny jest obowiązkowy:
Obowiązkową formą jest samospis internetowy.

 

Utworzono: 2021-02-02 11:32

Akcja: Pokaż serce Ani
Zaczynamy wielkie odliczanie do Walentynek!
Symbolem tego święta jest serce, dlatego my swoje serduszka przekazujemy Ani Orłowskiej #dzielnaAnia, która walczy z SMA1
 

Utworzono: 2021-02-02 11:29

Biblioteka UZ oraz firma EBSCO zapraszają na szkolenie z efektywnego wyszukiwania materiałów naukowych dostępnych na UZ;
18 lutego 20201 r., (czwartek), godz. 10.30 - 11.30;
Prowadząca: Urszula Nowicka, trener EBSCO;
Rejestracja::
 

Utworzono: 2021-01-26 9:02

Wydział Mechaniczny
Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej
Katedra Inżynierii Biomedycznej

Seminarium:
2 lutego 2021 r., (wtorek), godz. 13.00, on-line;
Prelegent: mgr inż. Monika Palmerska;
Temat: Analiza oddziaływania odkształceń kręgosłupa na funkcjonowanie układu nerwowego.
 

Utworzono: 2021-01-26 8:43

Centrum Nauki i Kultury UJK
30. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studenckich Kół Naukowych
Człowiek i jego środowisko

22–23 kwietnia 2021 r., Kielce;
Celem konferencji jest wymiana doświadczeń w zakresie prowadzonych badań naukowych i integracja studenckiego środowiska naukowego.
 

Utworzono: 2021-01-26 8:41

Zapraszamy studentów Wydziałów Budownictwa oraz Architektury na spotkanie live z inż. Pawłem Chudzikiem, ekspertem z firmy Buro Happold. 


Spotkanie online pod hasłem Nowe spojrzenie na perspektywy rozwoju budownictwa modułowego i uprzemysłowionego"odbędzie się 28 stycznia, godz. 15.00 na @4YoungEngineers.


Spotkanie jest zorganizowane w ramach programu Builder for the Young Engineers 2020-2021.

Utworzono: 2021-01-19 10:07

Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki UZ
Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki

Seminarium:
25 stycznia 2021 r., (poniedziałek), godz. 9.30, seminarium w trybie zdalnym Google Meet;
Prelegent: dr inż. Łukasz Sobolewski (Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki UZ);
Temat: System pomiarowy do diagnozowania dzieci z rozwojowym zaburzeniem koordynacji.
Osoby zainteresowane zdalnym udziałem w seminarium proszone są o kontakt pod adresem: N.Lukaniszyn@imei.uz.zgora.pl
 
 

Utworzono: 2021-01-19 10:05

Biblioteka UZ zaprasza do korzystania z kolekcji Oxford Medicine Online, oferującej dostęp do renomowanych tytułów medycznych. W skład kolekcji wchodzą uznane publikacje: Oxford Handbook of Clinical Medicine i Oxford Textbook of Medicine.
Dostęp testowy trwa do 31 stycznia br.

Utworzono: 2021-01-12 9:44

Od wielu lat, mamy możliwość przekazania 1% swojego podatku dochodowego na wybraną organizację pożytku publicznego. Dlatego właśnie stworzyliśmy naszą uniwersytecką bazę "Pomagajmy sobie" dla osób oczekujących na wsparcie. Jeśli chcecie przekazać 1 %  podatku, aby pomóc swojemu koledze lub koleżance z pracy czy ze studiów w walce z chorobą najbliższych, zapraszamy.

Osoby oczekujące na wsparcie:: 

Utworzono: 2021-01-12 9:24

Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatykim UZ
Seminarium Dyscypliny:
Informatyka Techniczna i Telekomunikacja
14 stycznia 2021 r.
, (czwartek), godz. 10.45, seminarium w trybie zdalnym Google Meet;
Prelegent: mgr inż. Marcin Wojnakowski (Zakład Informatyki Stosowanej i Elektroniki, Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki, WIEA)
Temat: Analiza ograniczoności i bezpieczeństwa współbieżnego systemu sterowania specyfikowanego siecią Petriego;
Osoby zainteresowane zdalnym udziałem w seminarium proszone o kontakt pod adresem: M.Sawerwain@issi.uz.zgora.pl.

Utworzono: 2021-01-12 9:22

Miesięcznik Builder 
Konkurs dla Młodych Architektów 
Konkurs dla Młodych Inżynierów
 
Do konkursu można zgłaszać prace semestralne i dyplomowe.
Termin zgłaszania prac upływa  2 lutego 2021 r. 
 

Utworzono: 2020-12-29 7:55

Uprzejmie informuję, że w dniu 31 grudnia 2020 r. (czwartek) skracam czas pracy do godz. 12.00 (z wyłączeniem portierów).

Utworzono: 2020-12-29 7:53

Uniwersytet Zielonogórski
MURAL – 20 lat Uniwersytetu Zielonogórskiego
Konkurs dla studentów na najlepsze projekty graficzne z okazji jubileuszu uczelni;

Termin składania prac: 31 stycznia 2021 r.
Nagrodzone prace zostaną zrealizowane właśnie w formie muralu na wybranych obiektach naszej uczelni. Ponadto laureaci otrzymają nagrody pieniężne. Za zajęcie I miejsca - 1500 zł, II miejsca  – 1000 zł oraz III miejsca – 500 zł.

Utworzono: 2020-12-22 9:28

Zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia spędzonych w gronie najbliższych osób,
niosących spokój i odpoczynek oraz spełnienia marzeń
i wielu sukcesów w nadchodzącym roku.

życzy

prof. Wojciech Strzyżewski

Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego

 

Utworzono: 2020-12-22 9:26

Wydział Nauk Biologicznych UZ
X edycja Nocy Biologów 
8 stycznia 2020 r., (piątek), godz.16.00, on-line;
Zapisy: bez ograniczeń;
Wyjątek: zapisy na warsztat Rozpoznawanie drzew i krzewów iglastych.
 

Utworzono: 2020-12-08 12:00

Koło Naukowe Kwadrat 
Świąteczny kiermasz prac studentów i absolwentów Instytutu Sztuk Wizualnych UZ -online

Do nabycia m.in.: grafiki, ceramika, obrazy; 
Kiermasz potrwa do 18 grudnia 2020 r.
 

Utworzono: 2020-12-01 11:27

Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki UZ
Informatyka Techniczna i Telekomunikacja

Seminarium dyscypliny:
3 grudnia 2020 r., (czwartek), godz. 10.45, seminarium w trybie zdalnym Google Meet;
Prelegentka: mgr Aleksandra Krawiec (Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN, Gliwice);
Temat: Discrimination and certification of quantum measurements;
Osoby zainteresowane zdalnym udziałem w seminarium proszone są o kontakt pod adresem: M.Sawerwain@issi.uz.zgora.pl.

 

Wydział Mechaniczny
Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej
Katedra Inżynierii Biomedycznej

Seminarium:
8 grudnia 2020 r., (wtorek), godz. 13.00;
Prelegent: mgr inż. Jagoda Kurowiak;
Temat: Opracowanie biodegradowalnego materiału na stent do leczenia zwężenia cewki moczowej.
Seminarium odbywa się w wersji online.
Osoby wyrażające chęć udziału w zdalnym seminarium, proszone są o wypełnienie ankiety::, dzięki której uzyskają dostęp do wydarzenia:
 

Utworzono: 2020-12-01 11:22

Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii UZ
Klakson – Impuls do innowacji
Konkurs dla kół naukowych na najlepsze projekty o potencjale komercjalizacyjnym
Budżet konkursu - 135.000 zł;
Termin składania wniosków: 04.12.2020 r.
 

Utworzono: 2020-12-01 11:20

Biblioteka UZ zaprasza do testowania nastepujacych baz:

Oxford Research Encyclopedias - kolekcja analiz, podsumowań i artykułów z najnowszą i najrzetelniejszą informacją w wybranych obszarach.
Dostęp testowy będzie trwał do 31 grudnia br.

Thieme Pharmaceutical Substances – kompendium około 2500 substancji wykorzystywanych w przemyśle farmaceutycznym.
Dostęp testowy będzie trwał do 31 grudnia br.
 

Utworzono: 2020-11-23 14:30

Centrum Energetyki Odnawialnej UZ
Webinar: 
Współpraca z CEO w ramach innowacji - case study;
25 listopada 2020 r., (środa),  godz. 11.00-12.00;
Prowadzenie: Radosław Grech - prezes CEO, praktyk, ekspert oraz twórca innowacyjnych produktów. 
Udział bezpłatny;
Rejestracja::  
Więcej::

Utworzono: 2020-11-17 13:19

Technologiczne Centrum Korporacyjne ABB
18 edycja Konkursu o Nagrodę ABB

Głównym celem konkursu jest promowanie i wspieranie utalentowanych osób zajmujących się zaawansowanymi technologiami. 
Zgłoszenia do I etapu: do 31.12.2020 r.
Nagroda główna 30 000 PLN oraz 2 wyróżnienia po 15 000 PLN.
 

Utworzono: 2020-11-10 10:22

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłasza kolejny nabór do programu Welcome to Poland. Celem programu jest umiędzynarodowienie polskich instytucji szkolnictwa wyższego i nauki poprzez finansowanie projektów związanych m.in. z budowaniem ich potencjału w zakresie umiędzynarodowienia oraz przyjmowania i obsługi zagranicznych studentów, doktorantów, kadry dydaktycznej i naukowej

Ogłoszenie i inne dokumenty dostępne tu::
 

Utworzono: 2020-11-03 10:02

Polska Agencja Prasowa
GovTech

Konkurs #FakeHunter Challenge
Każdy może wziąć udział w wyzwaniu polegającym na wyszukiwaniu i weryfikacji fake newsów w sieci i otrzymać za to nagrody. Punkty można otrzymywać za zgłoszenie nieprawdziwej informacji, przygotowanie raportu weryfikacji faktów opartego na wiarygodnych źródłach lub wskazanie źródła pochodzenia fałszywej informacji.

 

Utworzono: 2020-11-03 10:00

Biuro Karier UZ zaprasza na spotkanie z przedstawicielami firmy In Post. 
Jeśli studiujesz logistykę i chcesz rozpocząć swoją karierę zawodową, albo posiadasz już doświadczenie zawodowe w branży logistycznej/spedycyjnej/kurierskiej – sprawdź co firma ma do zaoferowania!

Już dziś zapisz się na webinar, podczas którego dowiesz się o szerokich możliwościach rozwoju w InPost.
Do zobaczenia w czwartek 12 listopada o godz. 12.00!
Zapisy: http://www.bk.uz.zgora.pl/index.php?warsztaty

Utworzono: 2020-11-03 9:30

Cinahl Complete najobszerniejsza baza pełnotekstowa z zakresu pielęgniarstwa, obejmująca swoim zasięgiem również biomedycynę, bibliotekoznawstwo (z zakresu nauk o zdrowiu), medycynę alternatywną i 17 pokrewnych nauk o zdrowiu. Indeksuje ponad 5500 czasopism (w tym 1300 z dostępem pełnotekstowym) i zawiera ponad 5 milionów rekordów (z archiwami od 1937 r.).
Test potrwa do 1 stycznia 2021 r.


MEDLINE Complete - wiodąca pełnotekstowa baza danych czasopism biomedycznych i zdrowotnych. Jest największym uzupełnieniem indeksu MEDLINE i dostarcza pełne teksty tysięcy najważniejszych czasopism medycznych. Jest niezbędnym narzędziem badawczym dla lekarzy, pielęgniarek, pracowników
służby zdrowia i naukowców.
Test potrwa do 1 stycznia 2021 r.