SEMINARIA

Instytut Matematyki UZ:
Seminaria zakładowe:

Zakład Równań Funkcyjnych
Seminarium z równań funkcyjnych:
12 marca 2020 r., (czwartek), godz. 11.15, bud. A-29 (Budynek Nauk Ścisłych), ul. Szafrana 4a, sala 218;
Prelegent: prof. dr hab. Janusz Matkowski;
Temat: O funkcjach pre-ciągłych.

Zakład Metod Stochastycznych i Matematyki Finansowej
12 marca 2020 r., (czwartek), godz. 9.15, bud. A-29 (Budynek Nauk Ścisłych), ul. Szafrana 4a, sala 214;
Prelegent: prof. dr hab. Michał Kisielewicz;
Temat: Optymalizacja problemów matematyki finansowej.


Tematy seminariów innych zakładów są dostępne na stronie::

 

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UZ
Seminarium  rozpoczynające cykl spotkań związanych z realizacją projektu pt. „Regionalny węzeł infrastruktury informacji przestrzennej województwa lubuskiego jako narzędzie monitorowania zmian w zagospodarowaniu przestrzennym województwa wraz z e-usługami (RWIIP_WL)”
23 marca 2020 r., (poniedziałek), godz. 8.30 – 14.30, ud. A-8, WBAiIŚ, ul. prof. Z. Szafrana 1, sala 213 b;
Seminarium poświęcone wymianie doświadczeń i rozpowszechnianiu wiedzy dotyczącej dobrych praktyk, jak i najnowszych zastosowań technologicznych wspierających budowę regionalnych infrastruktur danych przestrzennych.
Rejestracja do 16 marca 2020 r.;
Udział bezpłatny;
Szczegóły::

 

Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki UZ
Seminarium Dyscypliny - Informatyka Techniczna i Telekomunikacja:
12 marca 2020 r., (czwartek), godz. 10.45, bud. A-2, sala nr 412;
Prelegent: dr inż. Iwona Grobelna (Zakład Informatyki Stosowanej i Elektroniki, Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki, WIEA);
Temat: Przyjazne dla użytkownika definiowanie wymagań oparte na języku Scratch pod kątem formalnej weryfikacji systemów sterowania.