Seminaria

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii UZ

Seminarium z równań funkcyjnych:

2 grudnia 2021 r., (czwartek), godz. 11.00, bud. A-29, sala 218;
Prelegent: dr Alfred Witkowski (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz);
Temat: Nierówności Ky-Fana dla średnich dwóch zmiennych.


Seminarium z teorii sterowania i procesów stochastycznych:
2 grudnia 2021 r., (czwartek), godz. 9.15, bud. A-29, sala 218;
Prelegent: dr hab. Mariusz Michta, prof. UZ;
Temat: Set-valued Young integral with applications to differential inclusions.

Szczegóły dot. seminariów innych zakładów oraz osób je prowadzących są dostępne na stronie::