Seminaria

Wydział Matematyki UZ
Seminarium z równań funkcyjnych:

17 marca 2022 r., (czwartek), godz. 11.00, bud. A-29, sala 218;
Prelegent: dr Thomas Zürcher (Uniwersytet Śląski w Katowicach);
Temat: Linear functional equations and their solutions in generalized Orlicz spaces.


Zakład Metod Stochastycznych i Matematyki Finansowej
Seminarium z teorii sterowania i procesów stochastycznych:
17 marca 2022 r., (czwartek), godz. 9.15, bud. A-29, sala 218;
Prelegent: prof. dr hab. Michał Kisielewicz;
Temat: Existence of weak solutions to backward stochastic differential inclusions.
 
Szczegóły dot. seminariów innych zakładów oraz osób je prowadzących są dostępne na stronie::


Instytut Inżynierii Mechanicznej UZ
Seminarium:

23 marca 2022 r., (środa), godz. 9.15, bud. A-10, Sala Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Mechaniczna (s. 244);  
Prelegent: mgr inż. Hanna Łosyk;
Temat: Ocena poziomu zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwach produkcyjnych za pomocą analizy wielokryterialnej.