Seminarium

Instytut Inżynierii Mechanicznej UZ
Seminarum:
9 lutego 2022 r., (środa), godz. 9.15, on-line;
Prelegent: dr Dariusz Królik - Katedra Bezpieczeństwa Pracy i Ergonomii;
Temat: Wpływ rozdrobnienia frakcji organicznej na efektywność fermentacji metanowej;
Zainteresowani udziałem w Seminarium proszeni są o wysłanie e-mail na adres: sekretariat@iim.uz.zgora.pl w celu otrzymania linku do spotkania.