Seminarum

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometerii UZ
Seminarium z równań funkcyjnych:
8 kwietnia 2021 r., (czwartek) - online;
Temat: The final characterization of the convexity of quasiarithmetic;
Prelegent: prof.Zsolt Páles (University of Debrecen, Hungary);
Zainteresowani udziałem w seminarium proszeni są o informaję na adres mailowy:   w.jarczyk@wmie.uz.zgora.pl, nie później niż w środę poprzedzającą referat.