Wnioski o Stypendia Ministra Edukacji i Nauki


Stypendia Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2021/2022
Swoją kandydaturę do stypendium ministra można zgłosić wysyłając informację z adresu poczty elektronicznej nadanej studentowi do p. Elzbiety Kaźmierczak - kierownik Działu Spraw Studenckich (E.Kazmierczak@adm.uz.zgora.pl).
Po otrzymaniu loginu i hasła należy zalogować się na stronie:: i wypełnić wniosek w części B i C wraz z załącznikami do 20 października 2021 r.