WYKŁADY I SEMINARIA

WYKŁADY: 

Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii UZ
Instytut Psychologii

Wykład z cyklu WYKŁADY MISTRZÓW:
7 listopada 2018 r., (środa), godz. 11.00, Kampus B, al. Woj. Polskego 69, bud. A-16, aula C;
Prelegent: prof. dr hab. Stanisław Kowalik (Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu);
Temat: Autorytet naukowy. Przyczynek do psychologii nauki.


SEMINARIA:

Wydział Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska UZ
Instytut Budownictwa   
Zakład Konstrukcji Budowlanych

Seminarium:
7 listopada 2018 r., (środa), godz. 9.15, bud. A-8, sala 403;
Prelegent: prof. dr hab. inż. Piotr Alawdin;
Temat: Antyoptymalne imperfekcje geometryczne prętów.
 

Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki UZ
Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki

Seminarium:
5 listopada 2018 r., (poniedziałek), godz. 9.30, bud. A-2, sala nr 6A;
Prelegent: dr inż. Kamil Mielcarek (Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki UZ);
Temat: Nowe metody syntezy automatów.
 

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii UZ

Seminarium ogólnowydziałowe:
31 października 2018 r., (środa), godz. 13.00, bud. A-29 (Budynek Nauk Ścisłych), ul. Szafrana 4a, sala 207;
Prowadzący: dr hab. Krzysztof Przesławski, prof. UZ,
Temat: Chałupnicza analiza danych.
Na seminarium prelegentem będzie dr Sebastian Czerwiński. Wygłosi referat pt. Pandas. Jak zrobić żyjące wykresy.


Seminaria zakładowe:

Zakład Równań Funkcyjnych
Seminarium z równań funkcyjnych:
8 listopada 2018 r., (czwartek), godz. 11.15, bud. A-29 (Budynek Nauk Ścisłych), ul. Szafrana 4a, sala 218;
Prelegent: prof. dr hab. Janusz Matkowski;
Temat: Niezmienniczość i uogólnienie średniej harmonicznej.


Zakład Metod Stochastycznych i Matematyki Finansowej
Seminarium z teorii sterowania i procesów stochastycznych:
8 listopada 2018 r., (czwartek), godz. 9.15, bud.  A-29 (Budynek Nauk Ścisłych), ul. Szafrana 4a, sala 214;
Prelegent: prof. dr hab. Jerzy Motyl;
Temat: Fractional Brownian motion - stochastic calculus.

Tematy seminariów zakładów są dostępne na stronie::